Privacy Statement

Hieronder kunt u onze privacy statement raadplegen. Wij doen er alles aan om uw data ten alle tijden veilig en vertrouwd op te slaan.

Datimo B.V., gevestigd aan Amersfoortsestraat 124D 3769AN Soesterberg Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Amersfoortsestraat 124D
3769 AN Soesterberg
Nederland
info@datimo.nl
https://www.datimo.nl

Bart Doedens is de Functionaris Gegevensbescherming van Datimo B.V. Hij is te bereiken via bart@datimo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Datimo B.V. verwerkt uw persoonsgegevens zodat u gebruik kunt maken van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over uw activiteiten in onze producten

Voordat Datimo B.V. over gaat tot het verwerken van deze gegevens vragen wij u expliciet om toestemming. Dit betreffen de gegevens van onze klanten. De wijze van omgang met persoonsgegevens die door onze klanten worden aangeleverd wordt vastgelegd in de daarvoor ontwikkelde verwerkersovereenkomst(en).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Datimo B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om gebruik te kunnen maken van onze online producten
- Om u informatie te sturen over Datimo en/of haar producten/diensten

Geautomatiseerde besluitvorming

Datimo B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Datimo B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Datimo B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Concreet betekent dit dat uw gegevens wordt vernietigd zodra u geen klant meer bent van Datimo B.V.. dit is tevens van toepassing op alle data die u als klant aan ons heeft verstrekt via de verwerkersovereenkomst(en).

Delen van persoonsgegevens met derden

Datimo B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien dit het geval is zal Datimo u daar eerst van op de hoogte brengen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Datimo B.V. gebruikt geen cookies maar een vergelijkbare techniek voor het analyseren en vergroten van de gebruikerservaring. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Google Analystics voor het analyseren van websitebezoeken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Datimo B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@datimo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Datimo B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Datimo B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voorbeelden hiervan zijn: beveiligde verbindingen (‘https’), encryptie op databases en wachtwoorden, bescherming tegen DDoS aanvallen, etc. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@datimo.nl