KGO Online

KGO Online is dé kwaliteitsmonitor van de eerste- en tweedelijnsverloskundige zorg. Het informatieproduct is geïnspireerd door de wijze waarop de IGO’s (integrale geboortezorgorganisaties) met elkaar samenwerken, maar is evengoed toepasbaar voor andere samenwerkingsvormen, zoals VSV’s, of zelfstandige praktijken. Door toe te staan dat anderen uw gegevens geanonimiseerd kunnen gebruiken voor vergelijkingen, kunt u uw eigen kwaliteitsgegevens vergelijken met anderen of met een landelijke norm. Dat kan interessant zijn voor uzelf, voor uw klanten, maar ook voor andere stakeholders.

Alle kwaliteitsgegevens in één tool.

Het dashboard bevat gegevens uit zgn. ‘open data’-bestanden en uit niet-openbare Perinedgegevens, waarvoor we (uiteraard) uw toestemming nodig hebben. Het dashboard wordt hoofdzakelijk gevormd door de ketenindicatoren (AOI5, Aard zorg, Plaats van zorg). Naast uw eigen data kan het dashboard vergelijkende informatie bevatten van andere praktijken, afhankelijk van de mate waarin u en anderen, binnen of buiten bestaande samenwerkingsverbanden, bereid zijn gegevens, al dan niet geanonimiseerd, met elkaar te delen. Integratie van alle ketenindicatoren
Vergelijking tussen en buiten de IGO
Periodieke updates van data

Interesse?

Behoefte aan meer informatie of een vrijblijvende demo op locatie of op afstand? Vul uw e-mailadres in en wij nemen contact met u op.

Wat klanten zeggen