DTO Online

DTO Online is de online applicatie die huisartsen en ziekenhuizen met elkaar laat communiceren over eerstelijnsdiagnostiek (het product faciliteert het zgn. diagnostisch toetsoverleg). Dit overleg vindt in de meeste regio’s al jaren plaats, maar de rol en functie van dit overleg zullen de komende tijd meer belang krijgen, zeker nu de zorgverzekeraars (contractuele) eisen stellen aan frequentie en de wijze waarop dit overleg plaatsvindt.

Agenda en thema's

De kern van het instrument bestaat uit de DTO-agenda, waarin een startmoment en meerdere evaluatiemomenten zijn geagendeerd waarmee per DTO-thema de aangevraagde testen per praktijk en huisartsengroep vergeleken kunnen worden, rekening houdend met de praktijkgrootte en voorzien van referentiewaarden.Onbeperkt thema's indelen.
Tot 10 peilmomenten inrichten
Aanvragen per 100 patienten
CaseMix drilldown


Analyse tot op dag-niveau
Per aanvrager in te zien (SuperUser)
Diverse doorsnedes

Analysedashboard

Met behulp van het analysedashboard kunnen aanvragers verdiepende informatie inzien m.b.t. hun eigen aanvraaggedrag. Deze informatie is tot op het niveau van de individuele dag beschikbaar. Dankzij de SuperUser-functionaliteit is het laboratorium in staat om het analyse- dashboard voor elke willekeurige aanvrager te raadplegen.

Onderhoudsdashboard

Het onderhoudsdashboard stelt SuperUsers (bijv. de applicatiebeheerder van het KCL) in staat om de DTO applicatie te onderhouden een aan te vullen. Hiermee kent de applicatie DTO-Online een grote mate van zelfredzaamheid.Peilmomenten aanmaken/wijzigen/verwijderen
(Huis)artsen aanmaken/wijzigen/verwijderen
Praktijken aanmaken/wijzigen/verwijderen
HAGRO's aanmaken/wijzigen/verwijderen


Activiteitendashboard

In het activiteitendashboard wordt inzichtelijk gemaakt op welke momenten en door welke aanvragers gebruik wordt gemaakt van DTO-Online. Hiermee krijgt het laboratorium een goed beeld van de mate waarin de aanvragers eigen aanvragen spiegelen en raadplegen.

Interesse?

Behoefte aan meer informatie of een vrijblijvende demo op locatie of op afstand? Vul uw e-mailadres in en wij nemen contact met u op.

Wat klanten zeggen