Perquisit

Perquisit is het online informatieproduct dat gemeenten, zorgkantoren en andere zorginkopers in staat stelt om op eenvoudige wijze inzicht te verkrijgen in de bedrijfsvoering van zorgaanbieders. Het instrument ondersteunt het inkoopproces en biedt handvatten voor selectieve inkoop.


Van data tot een heldere beoordeling.

De brondata van Perquisit bestaat uit openbare informatie, die zorgaanbieders in het kader van de wet WTZi verplicht zijn te publiceren. Die data is niet eenvoudig toegankelijk en voor velen nauwelijks leesbaar. Perquisit maakt deze data leesbaar en geschikt voor analyse.  Door het instellen van specifieke criteria kunnen zorgaanbieders worden geselecteerd die aan uw criteria voldoen of die juist níet aan uw criteria voldoen.  Perquisit vervangt geenszins uw bestaande inkoopproces, maar ondersteunt en faciliteert dat proces.Datimo is overtuigd van de noodzaak tot selectieve inkoop op basis van bedrijfsvoeringscriteria. .
Hiertoe is een meerjarig programma noodzakelijk, waarin toegangscriteria jaarlijks worden aangescherpt.
Zowel de inkopende partij als de zorgaanbieder krijgt de gelegenheid om mee te groeien in dit programma.
Perquisit ondersteunt dit proces en brengt het herverdeel- en besparingspotentieel in beeld.


Groot aantal bedrijfsvoeringcriteria
Criteria eenvoudig instelbaar
Criteria activeren & deactiveren

KYS (Know your supplier).

Perquisit zorgt ervoor dat u uw leveranciers leert kennen. We noemen dit KYS (Know Your Supplier). De gegevens die uw leveranciers, de zorgaanbieders, verplicht zijn te publiceren, maken het mogelijk om een helder, kwantitatief beeld te vormen van hun bezittingen, schulden en resultaten. Door de gepubliceerde informatie te verrijken met andere informatiebronnen, kan dat beeld nog scherper worden gesteld. Datimo is ervan overtuigd dat een zuiver kwantitatieve benadering zal bijdragen aan de doelstellingen van de inkopende partij.

Meerjarige bedrijfsvoeringsanalyse.

De route naar de definitieve inkoopcriteria kan worden vastgelegd in een meerjarige bedrijfsvoeringsanalyse. Voor Perquisit-gebruikers heeft Datimo hiervoor reeds een sjabloon ontworpen, hetwelk lokaal kan worden aangevuld, geoptimaliseerd en geïmplementeerd.Ieder jaar meer en scherpere inkoopcriteria toepassen
Traceren zorgaanbieders die grote outliers vertonen


Selecties maken m.b.v. regio, omvang of ondernemingsvorm
Sla uw selecties op een deel deze met collega's
Voor uw vastellingen per zorgaanbieder in en deel deze binnen en/of buiten uw organisatie

Bedrijfsvoeringscriteria.

De bedrijfsvoeringscriteria worden in combinatie met de bedrijfskenmerken toegepast om de zorgaanbieders in beeld te brengen die voldoen  aan uw criteria op (bijvoorbeeld) het gebied van van marge, personele kosten en/ of opbrengst per fte. Door de 'inverse modus' te activeren worden juist die aanbieders getoond die níet voldoen aan de criteria.

Interesse?

Behoefte aan meer informatie of een vrijblijvende demo op locatie of op afstand? Vul uw e-mailadres in en wij nemen contact met u op.

Wat klanten zeggen