Value Based Fee

Value Based Fee (VBF) is een honorariumverdeelmodel voor het Medisch Specialistisch Bedrijf. VBF kan zorgdragen voor de volledige verdeling van honorariumgelden of worden ingezet als add-on op uw bestaande verdeelmodel. VBF verdeelt het honorarium op basis van o.m. kwaliteit, opleiding, disutility, innovatie, onderzoek, wetenschap managementtaken en patiëntenzorg. Tot slot hanteert VBF gelijkgerichtheid tussen ziekenhuis en MSB als belangrijk uitgangspunt.

Beloning op basis van gelijkgerichtheid.

Bestaande verdeelmodellen werken suboptimaal, belonen slechts een deel van het beroep van medisch specialist en kennen vaak afwijkende uitgangspunten t.o.v. het belang van het ziekenhuis. De (ervaren) werkbelasting, de (ervaren) kwaliteit en de niet-noodzakelijke inspanningen of buitengewone prestaties worden maar in beperkte mate beloond. MSB en ziekenhuis streven dezelfde doelen na (gelijkgerichtheid). Bij het behalen van die doelen hoort een passende beloning.MSB's kiezen hun lokale instellingen
Inrichting van indicatoren en verdeling 100% flexibel
Mogelijkheid tot overnemen van afspraken met zorgverzekeraars (gelijkgerichtheid)


Incrementele benadering
Geen integrale overstap benodigd
Onbeperkt aantal verdeel-scenario's mogelijk

Incrementele verdeling.

VBF is een online applicatie waarmee  meerdere verdeelscenario's kunnen worden ingericht. Per scenario kan bepaald worden welk deel van de totale MSB-omzet verdeeld wordt op basis van VBF. Op deze manier is VBF incrementeel toepasbaar en kan VBF ook worden ingezet als add-on op reeds in gebruik zijnde verdeelmodellen.

Heldere vakgroeprapportages.

VBF kent de mogelijkheid om per vakgroep rapportages in PDF-vorm aan te vragen. Deze rapportages tonen een heldere en gedetailleerde opbouw van de totale fee per vakgroep en per indicator.  De uitkomsten worden per indicator vergeleken met het MSB-gemiddelde.Rapportage per individuele vakgroep
Heldere totstandkoming en opbouw van de fee
Eenvoudig op te vragen via Datimo portal


Hecht uw MSB veel belang aan beloning op basis van disutility?  U stelt in VBF in dat deze indicator een groot aandeel heeft in de verdeling.
Wordt binnen uw MSB de kwaliteit van de beoordelingen op Zorgkaart Nederland betwist? U stelt in VBF in dat deze indicator een klein aandeel heeft in de verdeling.

Relatieve belang van indicatoren.

VBF kent 'zachtere' indicatoren dan in bestaande verdeelmodellen. Om de acceptatie hiervan te bevorderen is het relatieve belang van indicatoren  instelbaar. Wanneer de kwaliteit van data wordt betwist of de beschikbaarheid niet optimaal is, kan het relatieve belang naar beneden worden bijgesteld.

Neutraliseren en wegen.

Niet iedere vakgroep kan scoren op iedere VBF-indicator. Daarom kan per indicator de functie 'neutraliseren' worden ingeschakeld. Hiermee kunnen ongewenste verdeel-effecten voor bijv. ondersteuners worden geneutraliseerd.  Sommige indicatoren zijn typisch een vakgroepverdienste; andere indicatoren eerder een individuele verdienste. VBF houdt hiermee rekening door de mogelijkheid te bieden een criterium te wegen naar vakgroepomvang. Neutraliseer ongewenste verdeel-effecten
Weeg indicatoren naar de vakgroepgroootte
Individuele verdiensten vs. vakgroepverdiensten

Interesse?

Behoefte aan meer informatie of een vrijblijvende demo op locatie of op afstand? Vul uw e-mailadres in en wij nemen contact met u op.

Wat klanten zeggen