Krachtiger met data


Datimo transformeert zorgdata naar krachtige inzichten op basis van slimme, betaalbare adviezen en oplossingen.


Volg ons op social media voor het laatste nieuws

Over Datimo

Datimo is ontstaan uit meer dan 25 jaar advieservaring en productontwikkeling in de Nederlandse gezondheidszorg en heeft projecten uitgevoerd op het gebied van management- en stuurinformatie, business control en zorgverkoop. De naam Datimo is ontstaan uit drie pijlers waar Datimo veel waarde aan hecht, te weten: Data, Inzicht en Monitoring.

about us

Onze Opdrachtgevers

Zorgverleners

Voor zowel zorgverleners in de care en cure levert Datimo diverse oplossingen op het gebied van bedrijfsvoering, zorgverkoop, kostprijzen, benchmarking en data analytics. Dit doen we voor ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatiecentra en meer.

Medisch specialisten

Voor medisch specialisten richt Datimo zich onder andere op het benchmarken van prestaties en verdeelmodellen voor het honorarium. Hierbij wordt continue rekening gehouden met het belang van het medisch specialistisch bedrijf en het belang van het ziekenhuis.

Overig

Ook voor andersoortige instellingen levert Datimo zowel online oplossingen als advieswerkzaamheden. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld andere advies organisaties (datagedreven oplossingen), gemeenten en ander soortige zorginstellingen.

Datimo oplossingen

Onze oplossingen komen als software-as-a-service en zijn intuïtief, compact en 24/7 benaderbaar via uw pc, laptop, tablet en smartphone. Datimo realiseert een snelle aansluiting waardoor u bijna onmiddellijk kunt starten.

Zorgverleners

MarktInzicht
Lees meer

MarktInzicht (MI) is een online tool bestaand uit vijf componenten: TariefInzicht, KwaliteitsInzicht, WachttijdenInzicht, ReviewInzicht en PortfolioInzicht. De onderliggende zorgdata is met name afkomstig uit openbare databronnen, gebundeld in één product.

DTO Online
Lees meer

DTO-Online stelt laboratoria in staat om op eenvoudige wijze huisartsen inzicht te geven in het aanvraaggedrag van eerstelijns diagnostiek. Het instrument faciliteert het zogenaamde Diagnostisch Toetsoverleg en heeft tot doel zinnige, zuinige zorg te stimuleren.

Kostprijsbesturing
Lees meer

Datimo heeft een methodiek ontwikkeld om uw afdelingen maandelijks te besturen op basis van kostprijzen. Kostprijzen brengen immers de relatie tussen kosten en productiviteit het beste tot uitdrukking. In veel organisaties worden kosten en productie als twee afzonderlijke grootheden beschouwd. Hierdoor mist in de aansturing en het verantwoorden van resultaten vaak de noodzakelijke scherpte en precisie. De voorwaarden voor kostprijsbesturing zijn eenvoud en periodieke reproduceerbaarheid van kostprijzen.

KGO Online
Lees meer

KGO Online is de kwaliteitsmonitor van de eerste- en tweedelijnsverloskundige zorg en de kraamzorg en geeft deze op overzichtelijke en grafische wijze weer. Hierdoor is KGO online een waardevolle toevoeging de integrale geboortezorg.

Medisch Specialisten

Value Based Fee
Lees meer

Value Based Fee (VBF) vormt een alternatief voor de gebruikelijke systematiek waarbij (met name) op basis van productieparameters (en benchmarkwaarden) het honorarium wordt toegekend. VBF doet recht aan andere incentives waaraan de medisch specialist belang hecht, te weten disutility, kwaliteit, opleiding (en meer).

PrestatieInzicht
Lees meer

Met PrestatieInzicht krijgen medisch specialisten inzicht in hoe de zorg ervaren wordt door patiënten. Deze prestaties worden maandelijks geactualiseerd. Daarnaast is het mogelijk om deze prestaties te benchmarken en real-time te laten meedoen als verdeelgrondslag in Value Based Fee.

VerwijsInzicht
Lees meer

VerwijsInzicht bevat meerjarige kwaliteitsinformatie van meer dan 45 aandoeningen binnen de medisch-specialistische zorg. Daarmee worden eerstelijnszorgverleners in staat gesteld om hun patiënten te verwijzen naar zorgverleners die goed scoren op deze aandoeningen.

Overig

PerQuisit
Lees meer

Perquisit is een online informatieproduct dat gemeentes en andere zorginkopers in staat stelt om op eenvoudige wijze inzicht te verkrijgen in de bedrijfsvoering van zorgaanbieders. Het instrument faciliteert meer inzichtelijke contractering en heeft tot doel zinnige, zuinige zorg te stimuleren.

Consultancy & maatwerk

Datimo heeft jarenlange ervaring op het gebied van business control, zorgverkoop, management reporting binnen de zorg en heeft vele technische maatwerkoplossingen via onze zorgdata suite geleverd.

Business Control
Lees meer

Datimo heeft de afgelopen jaren veel interim opdrachten uitgevoerd op het gebied van business control in de zorg. De opgedane ervaring en kennis zetten we graag in bij uw zorginstelling, in geval van tijdelijk benodigde capaciteit of bijzondere expertise.

Zorgverkoop
Lees meer

Datimo heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in de zorgverkoop en contractering. Datimo kan u o.a. ondersteunen bij het doorrekenen van contractscenario's en het opstellen van prijslijsten. Hiervoor heeft Datimo ondersteunende tooling ontwikkeld, waarmee Datimo uw proces van zorgcontractering geprofessionaliseerd en gewaarborgd wordt.

Reporting
Lees meer

Datimo denkt graag in tabellen en rapporten. Datimo denkt en praat graag mee over de inhoud en de vorm van uw (nieuwe) managementinformatie en de in te zetten instrumenten. Datimo levert zowel geavanceerde, online instrumenten als geavanceerde MS Excel oplossingen.

Maatwerkoplossingen
Lees meer

In het geval van een specifieke informatiebehoefte denkt Datimo graag met u mee. Datimo adviseert u over de mogelijkheden en ontwikkelt aansluitend een bijpassende maatwerkoplossing.

Baarnsche dijk 4 | 3741 LR | Baarn

Telefoon | 085 - 06 047 09

Mail | info@datimo.nl

In de buurt?De koffie staat klaar